ไอเอ็มเอฟเรียกร้องอินเดียแก้ปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

   News

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือไอเอ็มเอฟเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ หลังรายงานประจำปีของไอเอ็มเอฟระบุว่า ปัญหาการบริโภคและการลงทุนที่ลดลง รวมถึงรายได้จากภาษีที่ลดลง และปัจจัยอื่นๆ กำลังทำให้เศรษฐกิจของอินเดีย ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในโลก เกิดภาวะชะลอตัว

ไอเอ็มเอฟ ภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิคระบุว่า อินเดียซึ่งเพิ่งยกระดับผู้คนนับล้านให้พ้นจากความยากจนได้สำเร็จ กำลังตกอยู่ท่ามกลางการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ และการจะแก้ปัญหาดังกล่าวก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะการจะกระตุ้นการใช้จ่ายเพื่อรองรับการเติบโตจะยิ่งเพิ่มภาระหนี้และภาระดอกเบี้ยที่สูงอยู่แล้ว

ข้อมูลของรัฐบาลอินเดียระบุว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนที่ผ่านมา เศรษฐกิจของอินเดียมีการเติบโตช้าที่สุดในรอบกว่าหกปี โดยมีการเติบโตเพียงร้อยละ 4.5 จาก ร้อยละ 7 เมื่อปีที่แล้ว ขณะที่ธนาคารกลางก็ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตประจำปีลงเหลือ 5% จากเดิมที่คาดไว้ 6.1% เนื่องจากอุปสงค์ของผู้บริโภคและการผลิตที่ลดลง