โออีซีดีคาดการณ์ว่าการระบาดของไวรัสจะทำให้เศรษฐกิจเติบโตช้าลง

   News

รายงานการประเมินทางเศรษฐกิจล่าสุดขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือโออีซีดี คาดการณ์ว่า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะทำให้เศรษฐกิจโลกที่เคยเติบโตร้อยละ 2.9 เมื่อปีที่แล้ว เติบโตเพียงร้อยละ 2.4 ในปีนี้ หรือต่ำกว่าคาดการณ์เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ร้อยละ 0.5 เนื่องจากการระบาดได้ฉุดรั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ทั้งการผลิต การท่องเที่ยว และการบริโภคส่วนบุคคล

โออีซีดีคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นจะโตเพียงร้อยละ 0.2 หรือลดลงร้อยละ 0.4 จากคาดการณ์ก่อนหน้า ขณะที่จีนจะเติบโตเพียงร้อยละ 4.9 ส่วนยูโรโซนคาดว่า จะเติบโตเพียงร้อยละ 0.8 โดยอิตาลี ซึ่งมีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จะได้รับผลกระทบมากที่สุดโดยจะไม่มีการเติบโตเลย ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโต ร้อยละ 1.9

โออีซีดีเตือนว่า เศรษฐกิจโลกอาจเติบโตลดลงได้อีก หากการระบาดยังคงดำเนินต่อไปเป็นเวลานาน และทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยอาจทำให้ทั่วโลกมีการเติบโตเพียง ร้อยละ 1.5 จนหลายประเทศเข้าสู่ภาวะถดถอย ซึ่งรวมถึงญี่ปุ่น และประเทศแถบยูโรโซน