เสนอระบายน้ำจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะที่ใกล้ล้น

   News

หน่วยงานรัฐบาลญี่ปุ่นเสนอระบายน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะไดอิจิที่ใกล้ล้นแล้ว หลังจากเก็บมาตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุนิวเคลียร์เพราะแผ่นดินไหวและสึนามิถล่มเกือบ 9 ปีก่อน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานเสนอเมื่อวานนี้ให้รัฐบาลพิจารณาวิธีจัดการกับน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีที่เก็บมาตั้งแต่หลังเกิดอุบัติเหตุจนถึงขณะนี้มีปริมาณราวหนึ่งล้านตันและใกล้จะล้นถังเก็บขนาดใหญ่ร่วมพันถังแล้ว โดยเสนอทางเลือกสามทางคือ ระบายลงทะเล ทำให้ระเหยกลายเป็นไอ หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน เจ้าหน้าที่สำนักงานเผยว่า ทางการได้ติดตั้งระบบสูบและกรองน้ำขนาดใหญ่ภายในโรงไฟฟ้าแห่งนี้ แต่ละวันสูบน้ำใหม่จำนวนมากที่ปนเปื้อนกัมมันตรังสีเข้าไปกรองเอากัมมันตรังสีเกือบทั้งหมดออก เหลือเพียงทริเทียมที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าจะเป็นอันตรายต่อคนหากมีปริมาณจำนวนมาก อย่างไรก็ดี ที่ประชุมเมื่อวานนี้ยังไม่มีการตัดสินใจตามข้อเสนอ แต่ก็ไม่มีเสียงคัดค้าน เพราะดูแล้วเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

น้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีมาจากหลายแหล่ง ทั้งน้ำที่ใช้หล่อเย็นแท่งเชื้อเพลิง น้ำใต้ดินที่ซึมเข้าไปในโรงงานทุกวัน และน้ำจากน้ำฝน ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือไอเออีเอ (IAEA) ยืนยันว่า น้ำจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะไดอิจิที่ผ่านการบำบัดอย่างเหมาะสมสามารถระบายลงทะเลและมหาสมุทรโดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม แต่การกระทำดังกล่าวอาจถูกประท้วงทั้งจากชาวประมง เกษตรกรและผู้อาศัยในละแวกใกล้เคียง รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วย บริษัทไฟฟ้าโตเกียวหรือเทปโก (TEPCO) กำลังสร้างถังเก็บเพิ่มแต่คาดว่าน้ำปนเปื้อนจะเต็มถังทั้งหมดภายในฤดูร้อนปี 2565