เด็กประถมไต้หวันต่อเลโก้เป็นหุ่นพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติ

   News

นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเมืองเกาสง ทางใต้ของไต้หวันประดิษฐ์หุ่นพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติที่ทำจากตัวต่อเลโก้ หวังลดการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

เด็ก ๆ ในโรงเรียนประถมศึกษาหลินหยวนอายุตั้งแต่ 6-12 ปี ใช้ช่วงพักพากันไปต่อแถวรอรับการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจากหุ่นยนต์ที่นักเรียนกลุ่มหนึ่งต่อขึ้นจากตัวต่อเลโก้ โดยมีครูด้านหุ่นยนต์ให้คำแนะนำ หุ่นยนต์จะฉีดพ่นแอลกออฮอล์ฆ่าเชื้อจากขวดสเปรย์ด้วยกลไกอัตมัติเมื่อเซ็นเซอร์คลื่นอัลตราโซนิคตรวจพบว่ามีมือยื่นมา จากนั้นก็จะมีเสียงจากหุ่นยนต์ว่า “ล้างมือเยี่ยมที่สุด”

โรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นโรงงานปิโตรเคมี ครูผู้สอนเห็นเหตุภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟูกุชิมะในญี่ปุ่น จึงนำหลักการพื้นฐานด้านหุ่นยนต์มาสอนให้เด็ก ๆ หวังให้สามารถแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในบ้านเกิดของตัวเอง เช่น ไฟไหม้ มลพิษทางอากาศ แก๊สระเบิด นักเรียนในโรงเรียนนี้เป็นตัวแทนไต้หวันไปประกวดในระดับสากลกวาดรางวัลมาแล้วหลายแห่ง