เกษตรกรโดนเบรกเยียวยา 5,000 ซ้ำเติมภัยแล้งห้ามทำนาตั้งแต่ต้นปี

   news

รมว.คลัง สั่งยกเลิกการประชุมมาตรการช่วยเหลือภาคเกษตรอย่างกะทันหัน จากเดิมที่จะประชุมในเวลา 14.30 น. ที่กระทรวงการคลังสำหรับการประชุมช่วยเหลือเกษตรกร ได้ประชุมกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา 2 ครั้งแล้ว และนัดประชุมกันอีกครั้ง เพื่อสรุปจำนวนเกษตรกรที่ต้องจ่ายเงินช่วยเหลือมีจำนวนเท่าใด เพราะมีตัวเลขการลงทะเบียนหลายที่ มีเกษตรกรที่ลงทะเบียน 8-12 ล้านครัวเรือน

โดนจะจ่ายให้กับเกษตรกรเป็นครัวเรือนละ 15,000 บาท และพิจารณาการจ่ายเงินว่าจะจ่ายครั้งเดียว หรือจ่ายเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เหมือนกับผู้มีอาชีพอิสระ ทำให้คลังไม่สามารถสรุปได้ว่า จะต้องช่วยเกษตรกรคนใดบ้าง กี่รายที่เข้าข่ายทำให้กระทรวงการคลังไม่สามารถสรุปรายละเอียดการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในการประชุมวันที่ 15 เม.ย. 2563 นั้น นางมาลัย อายุ 54 ปี เปิดเผยว่า ทำนา 47 ไร่ ทำมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ แต่ตอนนี้ทำไม่ได้เพราะภัยแล้ง รัฐบาลไม่ให้ทำ น้ำไม่เพียงพอ ต้องผันตัวมารับจ้างทั่วไป แต่ในระบบ มีการลงทะเบียนเกษตรกรไป ซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5 พัน แต่พอมารู้ว่า จะได้เงินเหมือนอาชีพอิสระ ก็ดีใจ เพราะไม่รู้จะไปทำอะไร ทำเป็นแต่ทำนา รับจ้างตอนนี้ก็ไม่ใครจ้างทำอะไรแล้ว ด้วยอายุที่มาก ประกอบกับ กิจการที่เคยจ้างก็หยุดลง จึงไม่มีงานให้ทำ ได้แต่หวังว่าจะได้เงินเหมือนคนอื่นๆบ้าง แต่ก็ไม่ได้อยากหวังอะไร เพราะไม่รู้ว่าจะแจกเกษตรกรครบทุกคนหรือไม่ต้องไปแย่งกันอีกหรือเปล่า