องค์การอนามัยโลกเตือนเรื่องการขาดแคลนหน้ากากอนามัย

   News

องค์การอนามัยโลกเตือนว่า จำนวนอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคกำลังร่อยหรอลงอย่างรวดเร็ว หลังจากประเทศต่างๆ พากันควบคุมการจำหน่ายหน้ากากอนามัยไม่ให้มีการส่งออกไปยังต่างประเทศ ในขณะที่ ประชาชนเกิดความตระหนกแห่กันซื้อหา กักตุนและถึงขั้นขโมยหน้ากากอนามัยเนื่องจากหวาดหวั่นเรื่องการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่

นายเทโดรส อัดฮานอม กีเบรเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก กล่าวว่า เราไม่สามารถหยุดยั้งการระบาดของโควิด-19 ได้หากไม่สามารถปกป้องเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ได้ เขากล่าวว่า ราคาของหน้ากากอนามัยพุ่งสูงขึ้นถึง 6 เท่าตัว และราคาของเครื่องช่วยหายใจปรับตัวขึ้นถึง 3 เท่า เขากล่าวว่า องค์กรอนามัยโลกได้ส่งอุปกรณ์ป้องกันตัวจากเชื้อโรคมากกว่า 500,000 ชุดไปยัง 27 ประเทศ แต่เขาเตือนว่า ปริมาณอุปกรณ์เหล่านี้กำลังลดลงอย่างรวดเร็ว ขณะนี้เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ได้ระบาดไปหลายประเทศทั่วโลก มีประชาชนติดเชื้อไวรัสไปแล้วมากกว่า 90,000 คน และเสียชีวิตไปประมาณ 3,200 คน อิรักเพิ่งรายงานพบผู้เสียชีวิตรายแรกจากเชื้อไวรัสนี้ องค์การอนามัยโลก กล่าวว่า อัตราการเสียชีวิตของผู้ที่ป่วยด้วยไวรัสนี้อยู่ที่ร้อยละ 3.4 ซึ่งสูงกว่าผู้ป่วยเป็นไข้หวัดตามฤดูกาลที่มีอัตราการเสียชีวิตไม่ถึงร้อยละ 1 ทางองค์การอนามัยโลก ได้แสดงความวิตกกังวลว่า หน้ากากอนามัย แว่นตาและอุปกรณ์ป้องกันตัวจากเชื้อโรคที่บรรดาเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์จะต้องใช้ในการรับมือกับไวรัสนี้ กำลังหมดลงเรื่อย ๆ เนื่องจากปริมาณความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น การกักตุน และการนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง