รายได้เฉลี่ยของผู้พิพากษาในสหราชอาณาจักร

   News

ในสหรัฐอเมริการายได้เฉลี่ยของผู้พิพากษาคือ 97,882 เหรียญสหรัฐในขณะที่ GDP ต่อหัวอยู่ที่ 57,467 เหรียญดังนั้นรายได้ต่อปีของผู้พิพากษาเพียง 1.7 เท่าของ GDP ต่อหัว รายได้เฉลี่ยของผู้พิพากษาในสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 50,215 ปอนด์เทียบกับ GDP ต่อหัว 29,346 ปอนด์ทำรายได้ให้กับผู้พิพากษาได้ 1.71 เท่าของจีดีพีต่อหัวของประเทศ

ผู้พิพากษาในสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯยังมีคดีทางกฎหมายมากกว่าผู้พิพากษาชาวไทย ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่รายได้ของผู้พิพากษาไทยจะอยู่ที่ระดับสามเท่าของ GDP ต่อหัวของประเทศ Nonarit กล่าวว่าควรมีการใช้จีดีพีต่อหัวเท่ากับ 1.7 เท่าของสหรัฐฯและสหราชอาณาจักร