รมว.พลังงานคาดราคาน้ำมันลดลง 60-80 สต./ลิตร

   News

รมว.พลังงานประกาศโครงสร้างน้ำมันหน้าโรงกลั่นใหม่ บวกเงินกองทุนอนุรักษ์ที่ลดลง คาดพรุ่งนี้ราคาน้ำมันขายปลีกจะลดลง 60-80 สต./ลิตร ย้ำไม่ใช่ประชานิยม

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานคาดหวังราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศจะปรับลดลง 60-80 สตางค์/ลิตร ในวันพรุ่งนี้ (21 เม.ย.) หลัง กบง.เห็นชอบปรับโครงสร้างราคาใหม่และการลดเงินกองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีผลพรุ่งนี้ ยืนยันชัดไม่ใช่ นโยบายประชานิยม ไม่ขัดกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐที่ประกาศห้ามเรื่องประชานิยม โดยเรื่องนี้ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ศึกษาเรื่องปรับโครงสร้างตั้งแต่ปี 2558 ขณะที่การใช้มาตรฐานน้ำมันใหม่ในส่วนของมาตรฐานยุโรป ระดับที่ 4 ( Euro IV ใช้มาตั้งปี 2554 และยังเป็นการรับมือกับสถานการณ์ราคาตลาดโลกที่กำลังขยับสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การปรับลดราคาในอัตราใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการ เพราะการค้าน้ำมันเป็นตลาดเสรี

นายศิริ เปิดเผยว่า กบง.มีมติเห็นชอบให้ใช้อิงราคาสิงคโปร์เช่นเดิม แต่ใช้เกณฑ์ราคามาตรฐานยุโรประดับที่ 4 ( Euro IV) เป็นฐาน เนื่องจากสามารถสะท้อนสภาวะการแข่งขันในตลาดสากลใกล้เคียงตามความเป็นจริงมากกว่าสูตรเดิมที่อิงน้ำมันเกรดยูโร 3 ซึ่งมีค่าปรับปรุงคุณภาพในเกณฑ์สูง รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งและอื่น ๆ หรือค่าพรีเมี่ยม ส่งผลให้ราคา ณ โรงกลั่น สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง 41 สตางค์ต่อลิตร สำหรับน้ำมันดีเซล และ 61 สตางค์ต่อลิตร สำหรับแก๊สโซฮอล์ 91 (E10) ประกอบกับการที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันนี้ถึงมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่อนุมัติให้ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล ลง 15 สตางค์ต่อลิตร เป็นระยะเวลา 2 ปี จะส่งผลให้ราคาขายส่ง (ก่อนรวมค่าการตลาดและจัดจำหน่ายตามสถานีบริการ) สามารถลดลงได้ 60 – 80 สตางค์ต่อลิตร

“การปรับโครงสร้างเกณฑ์การคำนวณราคา ณ โรงกลั่น และการปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานวันนี้จะช่วยลดผลกระทบของการที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกได้เพิ่มขึ้นมากในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาต่อผู้บริโภค เทียบเท่ากับราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น/ลดลง 3.00 – 4.00 เหรียญต่อบาร์เรล” นายศิริ กล่าว