รถรับจ้างขนของ ทำไมต้องล้างถังน้ำมันรถ

   News

รถรับจ้างขนของ ทำไมต้องล้างถังน้ำมันรถ มีอยู่บ้างที่เราเคยเห็นผู้ใช้รถบางท่าน อาจจะบ่นเบาๆ หรือปฏิเสธการบำรุงรักษาเกี่ยวกับถังน้ำมันรถยนต์ ซึ่งรูปแบบในการปฏิบัติก็มีอยู่ด้วยกันหลายวิธี ตั้งแต่ขั้นเบาด้วยการเติมสารชะล้าง และตัวปรับสภาพสิ่งแปลกปลอมในน้ำมัน ให้ไม่มีผลต่อความเสียหายในระบบน้ำมัน ถ่ายสิ่งสกปรก ล้างถัง หรือทำการถอดออกมาล้างให้เอี่ยมอ่อง อรทัยกันไป แล้วทำไมถึงต้องล้างถังน้ำมันรถ ในถังมันสกปรก หรือมีอะไรที่จะทำให้เสียหายจนถึงขั้นต้องล้างกันเลยหรือ

ในถังน้ำมันจะสามารถสะสมสิ่งสกปรกได้เป็นธรรมดาของระบบเปิด ทั้งสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปพร้อมกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราเติม ยิ่งไปกว่านั้น ตัวน้ำมันเชื้อเพลิงเองก็เป็นที่มาของสิ่งแปลกปลอมที่จะสะสมตัวในถังน้ำมันได้ ถ้าแยกเรื่องของสิ่งสกปรกฝุ่นละออง ที่เข้าไปในถังน้ำมัน เมื่อเข้าสู่ระบบก็จะถูกกรองน้ำมันเชื้อเพลิงกรองเอาไว้ได้ มีเพียงเล็กน้อยเฉพาะที่มีอนุภาคเล็กกว่าการกรองเท่านั้นที่สามารถหลุดรอดไปได้ แต่พวกฝุ่นหรือสิ่งสกปรกเหล่านี้ เมื่อเปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงก็สามารถที่จะจัดการได้

แต่สิ่งที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจคือ “น้ำ” ในน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะถ้าบอกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์นั้นคือตัวที่ทำให้เกิดการสะสมของน้ำในถังน้ำมันอย่างมากจนคุณแทบไม่อยากเชื่อ นั่นเพราะส่วนผสมของเอทานอล (เอทิลแอลกอฮอล์ เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการนำเอาพืชมาหมักเพื่อเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล จากนั้นจึงเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์) ในน้ำมันแก๊สโซฮอล์ จะทำปฏิกิริยากับความชื้นในอากาศ ทำให้สะสมตัวเป็นน้ำลงผสมอยู่กับน้ำมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าน้ำมันไม่ถูกใช้ จอดแช่ อากาศมีความชื้นสูง หรือน้ำมันมีอัตราส่วนผสมของเอทานอลสูง อย่างเช่น E20 , E85 , E100 ยิ่งสามารถทำให้เกิดการสะสมของน้ำได้มากและรวดเร็ว

ในปัจจุบันรถโดยส่วนมากใช้เชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ จึงมักพบเห็นการดูแลบำรุงรักษาในช่วงสั้นๆ ด้วยการเติมสารชะล้างลงไปในถัง เพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของน้ำ โดยสารพวกนี้จะทำให้โมเลกุลของน้ำแตกตัวและกลายเป็นอนุภาคที่สามารถเปลี่ยนสถานะไปได้ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มาจากต่างประเทศเพราะบ้านเมืองเขามีการใช้พลังงานทดแทนมาก่อนและรับมือกับปัญหาผลกระทบที่ตามมาเอาไว้อย่างรัดกุม ซึ่งถ้าหากขาดการเติมสารชะล้างสิ่งสกปรกนานไป น้ำที่สะสมมีปริมาณมากหลุดเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของเครื่องยนต์ขึ้นได้

ส่วนการล้างถังนั้นสำหรับรถที่ไม่เคยดูแลระบบเชื้อเพลิงเลย อาจจะต้องใช้วิธีนั้นและเริ่มที่จะใช้สารชะล้างแบบเริ่มต้นเพื่อกำหนดการบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้อง ถ้าถามว่าจำเป็นไหมในการล้างถังมันก็จำเป็นเพราะบางครั้งค่าใช้จ่ายเล็กน้อยดีกว่าจะต้องเสียหายในระบบเชื้อเพลิงของรถโดยรวม เพราะอาจจะบานปลายได้ หรือไม่ อย่างไร