มีผลต่อการพัฒนาทางระบบประสาท

   Health news

การวิเคราะห์ได้รับการปรับสำหรับปัจจัยอื่น ๆ ที่ทราบว่ามีผลต่อการพัฒนาทางระบบประสาทเช่นอายุครรภ์ที่คลอดน้ำหนักตัวแรกเกิดการตั้งครรภ์เพศสถานภาพการสมรสมารดาประวัติศาสตร์การสูบบุหรี่อายุที่คลอดการศึกษาสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมและการได้รับสารตะกั่ว ผลการวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าเด็กที่มีภาวะตื่นเต้นในครรภ์

ก่อนมีฟลูออไรด์มีแนวโน้มที่จะแสดงอาการของโรคสมาธิสั้นตามที่พ่อแม่รายงานไว้การได้รับฟลูออไรด์ก่อนคลอดเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ไม่ตั้งใจและปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ แต่ไม่ได้เกิดจากการสมาธิสั้น งานนี้สร้างจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ของทีมที่เผยแพร่ในประชากรกลุ่มนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระดับฟลูออไรด์ในปัสสาวะในระหว่างตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับคะแนนที่ต่ำกว่าในการทดสอบ IQ และความรู้ความเข้าใจในเด็กวัยเรียน