ปลื้มไทยเจ้าภาพถกวิทยุการบินโลก

   News

บวท.ปลื้มเป็นตัวแทนประเทศไทย จัดประชุมผู้ให้บริการการเดินอากาศระดับโลก รับมืออุตสาหกรรมการบินเติบโต ภายใต้ประสิทธิภาพ-ความปลอดภัย ไออาต้าชี้อีก 20 ปี ไทยขึ้นแท่นท็อปเท็นคนมามากที่สุดแทนฝรั่งเศส-อิตาลี

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ที่โรงแรม ดิ แอทธินี นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 7-14 มิ.ย.61 บวท. ได้รับเกียรติจากสมาชิกหน่วยงานการเดินอากาศ (CANSO) ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม CANSO Asia Pacific Conference, การประชุม CANSO Glober ATM Summit และการประชุม Annual General Meeting (AGM) ครั้งที่ 22 ที่โรงแรม ดิ แอทธินี ในหัวข้อ “Digitsation and Big Data is Everywhere…but Where Exactly in ATM?” มีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ ผู้บริหารหน่วยงานผู้ให้บริการการเดินอากาศ และหน่วยงานด้านการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ 85 หน่วยงานทั่วโลก เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ บราซิล แคนาดา และแอฟริกาใต้ รวมถึงผู้แทนจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอเคโอ) รวมกว่า 250 คน
               
นางสาริณี กล่าวต่อว่า การประชุมดังกล่าวถือเป็นครั้งที่ 2 ที่ บวท. ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ซึ่งครั้งแรกเป็นเจ้าภาพเมื่อปี 54 แต่โดยปกติแล้วประเทศที่จะได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งเร็วที่สุดต้องประมาณ 15 ปี แต่ของไทยเพียงแค่ 7 ปี ก็ได้รับความเชื่อมั่นให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกอีกครั้ง ถือเป็นความภูมิใจของประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์กลางในการจัดประชุม เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในอนาคตให้มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากขึ้น อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้จะเน้นการบริหารจราจรทางอากาศ (ATM) การแปลงข้อมูลสู่ดิจิทัล (Digitisation) และการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากทั่วโลกเข้าด้วยกัน เช่น การติดตามอากาศยาน และความปลอดภัยของการบิน เป็นต้น
               
นางสาริณี กล่าวด้วยว่า เกือบทุกประเทศมีโอกาสเติบโตด้านการบินสูงมาก โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้จะเป็นฐานการบินที่เติบโตประมาณ 50% ถือว่ามากที่สุดในรอบ 10 ปี โดยในส่วนของไทยนั้น เมื่อเดือน ต.ค.60 สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (ไออาต้า) คาดการณ์ว่าอีก 20 ปีข้างหน้า ไทยจะกลายเป็นประเทศที่มีคนเดินทางมามากที่สุดติดอันดับ 10 ของโลกแทนที่ประเทศฝรั่งเศส และอิตาลี นอกจากนี้ประเทศจีนจะกลายเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด และประเทศอินโดนีเซีย จะเป็นประเทศที่มีเที่ยวบินบินผ่านน่านฟ้ามากที่สุด ดังนั้นหน่วยงานวิทยุการบินทั่วโลกจึงต้องหารือร่วมกันว่าจะทำอย่างไรที่จะรองรับการเติบโตดังกล่าวในขณะที่น่านฟ้ามีเท่าเดิม