บ้านที่ทันสมัยที่สุดในช่วงกลางศตวรรษ

   travel news

บางทีบ้านที่ทันสมัยที่สุดในช่วงกลางศตวรรษที่ LA ตั้งอยู่ในเนินเขาของย่าน Silver Lake เป็นเรื่องยากที่จะเอาชนะ มันเป็นสิ่งหนึ่งที่มีหลักการทางสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในช่วงกลางศตวรรษที่มาก ๆ เพราะสภาพอากาศของเราเป็นเช่นนั้นเขาสามารถสร้างบ้านที่มีผนังกระจกหลังคาแบนจำนวนที่ต้องการมากที่สุด เมื่อ VDL เดิมเผาไหม้ลงในปี 1963 Neutra

และลูกชายและคู่หูของเขา Dion สร้างใหม่ขึ้น (รู้จักกันในภายหลังว่าเป็น VDL II) โดยใช้รอยเดียวกันและซองจดหมายและรักษาองค์ประกอบการออกแบบที่สำคัญ ๆ มากมายจากเดิมรวมถึงการเสริมสร้างวัสดุบางอย่างและ ความแม่นยำของความสัมพันธ์กับกลางแจ้ง