การถ่ายภาพทางการแพทย์ที่ใช้ระบบอัตโนมัติ

   News

พื้นที่การเติบโตที่สำคัญคือการดูแลสุขภาพ พื้นที่ด้านฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์การแพทย์ได้รับการปฏิวัติด้วยการเปิดตัวหุ่นยนต์ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำและความเร็วในการผ่าตัดและการรักษา แต่มันอาจจะเป็นในสาขาการถ่ายภาพทางการแพทย์ที่ใช้ระบบอัตโนมัติที่เปิดใช้งาน AI สามารถเบ่งบาน ให้เครื่องเอ็กซเรย์อ่านได้และจากฐานข้อมูลของรังสีเอกซ์ที่คล้ายกันนับพัน

วินิจฉัยปัญหาที่คุณอาจมีทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากแพทย์ บริษัท วิจัย Tractica ระบุว่าการถ่ายภาพทางการแพทย์เป็นกรณีการใช้งานที่สำคัญที่สุดในตลาดด้านการดูแลสุขภาพ AI ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์หรือบริการ ตลาดนี้สามารถเข้าถึง 19.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ (611.16 พันล้านบาท) ภายในปี 2568 นอกเหนือจากการดูแลสุขภาพพื้นที่การเติบโตที่สำคัญอีกอย่างคือการขนส่งเช่นการวางแผนการจัดเก็บหรือการส่งมอบไมล์ การใช้ AI สามารถนำไปสู่การ insourcing: บริษัท ที่แก้ไขปัญหาโลจิสติกส์ที่ซับซ้อนด้วยตนเองแทนที่จะพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอก ในขณะเดียวกันยานพาหนะอัตโนมัติเช่นโดรนรถยนต์ที่ขับขี่ด้วยตนเองหรือรถแท็กซี่สามารถลดต้นทุนทางเศรษฐกิจของการจราจรติดขัดหรือเสนอบริการใหม่สำหรับผู้บริโภคและธุรกิจ